Lehtikirjoitukseni maaliskuu 2023: Työllisyysasteen nostolla valtion velka pienemmäksi.

24.03.2023

"Suomen valtiolla oli velkaa 1980-luvulla yhdeksän miljardia euroa, 1990-luvulla 68 miljardia euroa ja 2010- luvulla 106 miljardia euroa, tällä hetkellä velkaa on 144 miljardia euroa. Valtion velkaa on otettu keskustan, kokoomuksen ja SDP:n pääministerikaudella. Suomen julkinen velka on noin 20 prosenttia euromaiden keskiarvoa alhaisempi.

Velanottoon on 2019–2023 vaikuttanut muun muassa koronaepidemiasta ja ukrainansodasta johtuvat hintojen nousut sekä ylimääräiset yritys- ja kuntatuet.

Velkaa on käytetty tällä hallituskaudella myös Suomen turvallisuuden parantamiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, oppivelvollisuuden pidentämiseen, maksuttomaan toiseen asteeseen, työllisyyden hoitoon, harmaan talouden vähentämiseen ja eläkkeiden korottamiseen.

Jotta ihmisille tärkeät varhaiskasvatus-, koulutus-, kulttuuri-, liikunta-, sosiaali-, terveys- ja infrapalvelut voidaan säilyttää, tulee työllisyysastetta parantaa entisestään. Työllisyysaste 15–64-vuotiailla 2015 oli 68,1 prosenttia ja tällä hetkellä 74,2 prosenttia. Työllisyysasteen tavoite tulee olla 80 prosentissa, jolla lisätään verotuloja sekä vähennetään valtion ja kuntien menoja.

Jotta työllisyysastetta saadaan nostettua ja valtion velkaa vähennettyä, on 260 000 työtöntä, 350 000 osa-aikatyössä olevaa ja 350 000 työikäistä ulkomaalaistaustaista saatava nykyistä paremmin mukaan työelämään sekä osatyökykyisten ja eläkeläisten työssäjaksamista parannettava.

Vuonna 2022 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisistä 34 prosenttia johtui tuki- ja liikuntaelinsairauksista ja 32 prosenttia mielenterveydellisistä syistä. Yksi hyvä muutos olisi kaikille aikuisille suunnattu vapaaehtoinen hyvinvointitarkastus kahden vuoden välein, jossa kartoitettaisiin yleiskunto ja elintavat, joiden parantamiseen saisi toimivat ohjeet.

Jarno Strengell
SDP piirihallituksen jäsen
Kaupunginvaltuutettu
Kansanedustajaehdokas
Mikkeli"

#valtio #velka #työllisyysaste #sdp #kokoomus #keskusta #korona #ukraina #sota #yritys #kunta #varhaiskasvatus #koulutus #kulttuuri #liikunta #sosiaali #terveys #infra #työtön #osaaikatyö #

24.3.2023_LS_Tyollisyysasteen_nostolla_valtion_velkaa_pienemmaksi.jpg

24.05.2023Ammattiliitto JHL- edustajiston valtakunnallinen kokous Vantaalla (165 000 jäsentä), puheita, työntekijöiden edunvalvontaa ja ystävien tapaamista.
21.05.2023Hyvää Kaatuneiden muistopäivää. Sain kunnian Mikkelin kaupungin edustajana laskea seppeleen Sankaripatsaalle, yhdessä everstiluutnantin ja majurin kanssa.
17.05.2023Lehtikirjoitukseni toukokuu 2023: Tarvitsemme yhteistyökykyisen piispan.
30.04.2023Hyvää Vappua kaikille. Me avattiin pojan kanssa kesämökkikausi munkilla ja simalla.
27.04.2023Lehtikirjoitukseni huhtikuu 2023: Populismin sijasta vastuullista talouspolitiikkaa.
22.04.2023Tapasin Kuntaministeri Sirpa Paateron Lappeenrannassa, keskusteltiin poliittisesta tilanteesta ja meneillään olevista hallitusneuvotteluista .
11.04.2023Minut valittiin tänään Etelä-Savon maakuntavaltuuston puheenjohtajaksi 2023-2025, kiitos luottamuksesta.
05.04.2023Mikkelin kaupunginhallituksen seminaaripäivä menossa, välillä on hyvä pitää kahvitauko.
03.04.2023ISO KIITOS eduskuntavaaleissa äänestäneille ja tukiryhmälleni luottamuksesta, sain yli 3200 ääntä, joka ei tällä kertaa riittänyt läpimenoon. Elämä- ja arki jatkuu huomenna normaalisti.
01.04.2023Minun osalta eduskuntavaalityö on nyt tehty ja me lähdettiin pojan kanssa pulkkamäkeen. Muistakaa äänestää sunnuntaina.

Siirry arkistoon »