Lehtikirjoitukseni huhtikuu 2024: Lapsille turvalliset koulutilat.

12.04.2024

12.4.2024_Lapsille_turvalliset_koulutilat_-_oma_kuva-2.jpg

”Vantaalla tapahtunut kouluampuminen nosti laajempaan keskusteluun lasten- ja nuorten henkisen pahoinvoinnin, koulukiusaamisen sekä ennaltaehkäisevän avun saannin ongelmat.

Peruskoulun ja toisen asteen oppilaista 248 000 vastasi 2023 kouluterveyskyselyyn. Vastanneista pojista joka viides kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, joka kolmas tyttö kertoi kohtalaisesta tai vaikeasta ahdistuneisuudesta.

Työterveyslaitoksen tutkimushankkeessa 2022 todetaan, että luokanopettajien työstressi, huoli työmäärän lisääntymisestä, heikentyneeksi koettu terveys ja unihäiriöt lisääntyivät uuden opetussuunnitelman käyttöönoton myötä.

OPPILAIDEN osaamista mittaavassa Pisa-tutkimuksessa Suomi on tippunut 2000-luvulla yli 10 sijaa, lisäksi oppilaiden väliset erot koulun sisällä ovat kääntyneet jyrkkään nousuun.

Jotta lasten oppimistulokset paranisivat ja henkinen pahoinvointi vähenisi, tulisi varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen ryhmäkokoja pienentää.

TILASTOKESKUKSEN mukaan peruskoulun oppilaista 23 prosenttia sai vuonna 2021 tehostettua tai erityistä tukea. Vastaava luku oli 2000-luvun alussa noin 5 prosenttia.

Kun oppivelvollisuusikää nostettiin 18 ikävuoteen 2021, oli tarkoituksena vähentää nuorten syrjäytymistä peruskoulun jälkeen.

Uudistuksessa ei kuitenkaan otettu riittävästi huomioon, että opiskelumotivaation puute lisää toisella asteella järjestyshäiriöitä, päihteiden käyttöä ja kiusaamista, joiden selvittelyyn tai kurinpitotoimiin opettajilla ei ole riittävästi aikaa.

KOULUPSYKOLOGIEN, terveydenhoitajien, kuraattorien ja oppilaanohjaajien määrää tulisi lisätä. Jos psykologin tai kuraattorin vastuuoppilasmäärä on yli 650, ei hän ehdi riittävästi paneutumaan yksittäisen oppilaan ongelmiin.

Myös lapsiperheiden tukemista tulisi parantaa. Lasten psyykkisten sairauksien ja väkivallan lisääntyminen on yhteiskunnallinen ongelma, jota koulut eivät pysty yksin ratkaisemaan.

VALTIONTALOUDEN tarkastusviraston mukaan yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle noin 1,2 miljoonaa euroa.

Jarno Strengell

Kaupunginvaltuutettu,

hyvinvointialuevaltuutettu (sd.)

Mikkeli”

#lapsi #nuori #varhaiskasvatus #koulu #opettaja #terveyskysely #työterveys #tilastokeskus #psykologi #kuraattori #opo #pisa #yhteistyö

07.06.2024Lehtikirjoitukseni kesäkuu 2024: Etelä-Savon Energian osakkeiden myynti oli virhe.
06.06.2024Etelä-Savon maakuntavaltuuston puheenjohtaja Jarno sekä maakuntajohtaja Pentti, toivottavat kaikille hyvää ja aurinkoista kesää.
17.05.2024Kävin Helsingissä kokouksessa. Samalla kahvittelin kansanedustaja Anna-Kristiina Mikkosen kanssa, eduskunnan kahviossa, keskusteltiin Itä-Suomen tulevaisuudesta.
15.05.2024Lehtikirjoitukseni toukokuu 2024: Suomelle tärkeät europarlamenttivaalit.
27.04.2024Hyvää veteraanipäivää. Sain kunnian laskea everstiluutnantin-, kaupunginhallituksen puheenjohtajan- ja veteraanijärjestöjen kanssa seppeleen Mikkelin päämajapatsaalle.
12.04.2024Lehtikirjoitukseni huhtikuu 2024: Lapsille turvalliset koulutilat.
30.03.2024Hyvää Pääsiäistä. Tehtiin pojan kanssa talven viimeinen lumiukko, kevät saa tulla.
20.03.2024Mielelläni en Satu Taavitsaiseen liittyvää rikosasiaa kommentoi, mutta tämäkin etenee. Poliisi on tutkinut ja syyttäjä nostanut syytteen. Harmmillisen pitkiä nämä prosessit.
11.03.2024Lehtikirjoitukseni maaliskuu 2024: Pitkäjärven saunasta tuli arvovaltakysymys.
10.03.2024Poika on innostunut pelaamaan sählyä ja jalkapalloa, hyvää yhteistä ajanvietettä.

Siirry arkistoon »